Wetenschappelijk Bezwaar Tegen Het Darwinisme

"Wij zijn sceptisch over claims dat toevallige mutatie en natuurlijke selectie de complexiteit van het leven kunnen verklaren. Zorgvuldig onderzoek van het bewijsmateriaal voor de Darwinistische theorie moet worden aangemoedigd."

In de afgelopen decennia hebben nieuwe ontdekkingen in vele wetenschappelijke disciplines zoals de kosmologie, de natuurkunde, de biologie, en de kunstmatige intelligentie, er toe geleid dat wetenschappers vraagtekens zijn gaan zetten bij de centrale leerstelling van het Darwinisme van de natuurlijke selectie, en zijn zij het bewijsmateriaal dat deze leerstelling ondersteunt nauwkeuriger gaan onderzoeken.

Toch beweren TV-programma’s, onderwijsbeleidsuitspraken, en wetenschappelijke publicaties dat Darwins evolutietheorie volledig de complexiteit van de levende natuur kan verklaren. Ook heeft het publiek de verzekering gekregen dat talloze bewijzen het Darwinisme ondersteunen en dat werkelijk iedere wetenschapper ter wereld ervan overtuigd is dat de theorie juist is.

De wetenschappers op deze lijst betwisten de eerste claim en tonen door het tekenen van de lijst dat ook de tweede claim onjuist is. Sinds het Discovery Institute deze lijst startte in 2001, zijn honderden wetenschappers moedig naar voren getreden om hun naam aan de lijst toe te voegen.

De lijst groeit nog steeds en bevat wetenschappers van, onder andere, de US National Academy of Sciences, Russische, Hongaarse, en Tsjechische Nationale Academies, evenals van universiteiten als Yale, Princeton, Stanford, MIT, UC Berkeley, UCLA.

Een Wetenschappelijk Bezwaar Tegen Het Darwinisme
"Wij zijn sceptisch over claims dat toevallige mutatie en natuurlijke selectie de complexiteit van het leven kunnen verklaren. Zorgvuldig onderzoek van het bewijsmateriaal voor de Darwinistische theorie moet worden aangemoedigd."

Klik hier om een PDF kopie van de lijst van ondertekenaars van het Wetenschappelijk Bezwaar Tegen Het Darwinisme te downloaden.
Klik hier om uw eigen naam toe te voegen aan de lijst van ondertekenaars van het Wetenschappelijk Bezwaar Tegen Het Darwinisme

Wie kan het bezwaarschrift ondertekenen?
Ondertekenaars van het Wetenschappelijke Bezwaar Tegen Het Darwinisme moeten een doctorstitel bezitten in een wetenschapsgebied als biologie, scheikunde, wiskunde, ingenieurswetenschappen, computerwetenschap, een van de andere natuurwetenschappen, of een titel bezitten als doctor in een van de medische wetenschappen. Ondertekenaars moeten instemmen met de volgende uitspraak: “Wij zijn sceptisch over claims dat toevallige mutatie en natuurlijke selectie de complexiteit van het leven kunnen verklaren. Zorgvuldig onderzoek van het bewijsmateriaal voor de Darwinistische theorie moet worden aangemoedigd.” Wanneer u aan deze criteria voldoet, wilt u dan overwegen het bezwaarschrift te ondertekenen door de volgende informatie te mailen aan contact@dissentfromdarwin.org

  1. UW NAAM, ZOALS U DIE WILT LATEN ZIEN
  2. TITEL(S) , WETENSCHAPSVELD, UNIVERSITEIT (Bijv. Ph.D in Moleculaire Biologie, Universiteit van Amsterdam)
  3. HUIDIGE POSITIE (bijv. Prof. Genetica, Universiteit Groningen; of wetenschappelijk onderzoeker bij organisatie XYZ; wanneer u werkzaam bent in het bedrijfsleven, dan wordt u geïdentificeerd door uw wetenschappelijke graad, in plaats van door uw positie op dit moment binnen het bedrijfsleven)
  4. COMMENTAAR —eventueel kort aangeven waarom u het Darwinisme betwijfelt