DARWİNİZMDEN BİLİMSEL AYRILIŞ BİLDİRİSİ

“Hayatın karmaşıklığının açıklanması için kullanılan doğal seçilim ve rastlantısal mutasyon mekanizmalarının yeterlilikleri konusundaki iddialara şüpheyle yaklaşıyoruz. Darwinin teorisi için kanıtların dikkatli bir şekilde incelenmesi desteklenmelidir.”

Geçen birkaç on yıl boyunca, kozmoloji, fizik, biyoloji , ‘’ yapay zeka araştırmaları ‘’ ve daha birçok farklı bilimsel disiplinden gelen yeni bulgular bilim insanlarını, Darwinizm’in merkez ilkesi olan doğal seçilimi ve bu ilkeyi desteklediği düşünülen kanıtları, daha büyük bir dikkatle incelemeye ve sorgulamaya itmiştir.

Bugüne değin TV programları, eğitim politikalarını belirleyen bildiriler ve bilimsel ders kitapları, Darwinin evrim teorisinin hayatın karmaşıklığını tamamıyla açıkladığını ileri sürdüler. Toplum, tüm bilinen kanıtların Darwinizm desteklediği ve aslında dünyadaki tüm bilim insanlarının da bu teoriye inandıkları hakkında ikna edildi.

Bu listedeki bilim insanları, ilk iddiaya karşı çıkmaktadırlar ve ikincisine de canlı bir tanıklıkla itiraz etmektedirler. Discovery Enstitüsü ilk listeyi 2001’ de yayınladığından beri, yüzlerce bilim insanı cesurca bildiriyi imzaladılar.

Liste giderek büyümektedir ve Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi, Rus, Macar, Çek Bilimler Akademisi üyesi bilim insanlarını, Yale, Princeton, Stanford, MIT, UC Berkeley, UCLA ve diğer üniversitelerden bilim insanlarını da içermektedir.

Darwinizm den Bilimsel Ayrılış Bildirisi
“’Hayatın karmaşıklığının açıklanması için kullanılan doğal seçilim ve rastlantısal mutasyon mekanizmalarının yeterlilikleri konusundaki iddialara şüpheyle yaklaşıyoruz. Darwinin teorisi için kanıtların dikkatli bir şekilde incelenmesi desteklenmelidir.”

Burayı Tıklayarak Darwinizmden Bilimsel Ayrılış Bildirisini indirebilirsiniz.
Burayı Tıklayarak Bildiriye adınızı nasıl dahil edebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Kimler bu bildiriyi imzalayabilir?
Darwinizmden bilimsel ayrılış bildirisini imzalayanların biyoloji, kimya, matematik, mühendislik, bilgisayar bilimleri ya da diğer doğa bilimlerinden herhangi bir daldan Ph. D. sahip olması gerekmektedir; ayrıca M.D olup tıp profesörü olarak hizmet veren kişiler de belgeyi imzalayabilir. İmzalayanlar sayfamızda vermiş olduğumuz ‘’Hayatın karmaşıklığının açıklanması için kullanılan doğal seçilim ve rastlantısal mutasyon mekanizmalarının yeterlilikleri konusundaki iddialara şüpheyle yaklaşıyoruz. Darwinin teorisi için kanıtların dikkatli bir şekilde incelenmesi desteklenmelidir.’’ metnini kabul etmelilerdir. Eğer yukarıdaki gereklilikleri karşılıyorsanız ve bildiriyi kabul etme fikrindeyseniz, aşağıda istenilen bilgileri lütfen e-mail yoluyla contact@dissentfromdarwin.org adresine gönderiniz.

  1. GÖRÜLMESİNİ İSTEDİĞİNİZ ŞEKİLDE ADINIZI.
  2. ÜNVAN ( ALAN VE ÜNİVERSİTE dahil edilerek, örneğin Ph. D Moleküler Biyoloji, Pennsylvania Üniversitesi ).
  3. ŞUAN Kİ POSİZYONUNUZ ( Washington Üniversitesi Astronomi Profesörü, ya da XYZ şirketi araştırma görevlisi gibi)
  4. YORUMLAR – Eğer dilerseniz, birkaç kelime ile Darwinizmden niçin kuşku duymaktasınız bize bildirin lütfen.